Tour Miền Bắc

Tour Miền Bắc

THUNG NHAM- BẢN GIAO HƯỞNG MIỀN NHIỆT ĐỚI

 • Giá tour: 1,350,000 VNĐ
 • Phương tiện: Ô tô
 • Thời gian: 2 ngày 1 đêm
 • Hotline: 0978 33 5250

MỘC CHÂU- MÙA CẢI TRẮNG

 • Giá tour: 950,000 VNĐ
 • Phương tiện: Ô tô
 • Thời gian: 2 ngày 1 đêm
 • Hotline: 0978 33 5250

SAPA- CHỢ TÌNH TÂY BẮC

 • Giá tour: 2,150,000 VNĐ
 • Phương tiện: ô tô
 • Thời gian: 3 ngày 2 đêm
 • Hotline: 0978335250

MỘC CHÂU- SĂN MÂY ĐỈNH TÀ XÙA

 • Giá tour: 1,150,000 VNĐ
 • Phương tiện: Ô tô
 • Thời gian: 2 ngày 1 đêm
 • Hotline: 0978 33 5250

KHÁM PHÁ CAO NGUYÊN ĐÁ HÙNG VĨ

 • Giá tour: 2,070,000 VNĐ
 • Phương tiện: Ô tô
 • Thời gian: 3 NGÀY 2 ĐÊM
 • Hotline: 0978 33 5250

CAO BẰNG - THÁC BẢN GIỐC - Về Miền Đất Cách Mạng

 • Giá tour: 2,090,000 VNĐ
 • Phương tiện: Ô tô
 • Thời gian: 3 NGÀY 2 ĐÊM
 • Hotline: 0978 33 5250

HÀ GIANG MÙA HOA TAM GIÁC MẠCH

 • Giá tour: 2,450,000 VNĐ
 • Phương tiện: ô tô
 • Thời gian: 3 NGÀY 2 ĐÊM
 • Hotline: 0978335250

Bái Đính - Tràng An - Yên Tử - Hạ Long

 • Giá tour: 2,480,000 VNĐ
 • Phương tiện: Ô tô
 • Thời gian: 3 ngày 2 đêm
 • Hotline: 0978335250